Ako vybaviť

Evidencia obyvateľstva
Stavebné konanie
Dane a poplatky
Matrika
Osvedčovanie
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
Ohlásenie kultúrneho podujatia
Výrub drevín a životné prostredie
Samostatne hospodáriaci roľník
Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na trvalý pobyt

uv od

Evidencia obyvateľstva | Osvedčovanie | Samostatne hospodáriaci roľník

Ženích

Ženích

Matrika | Osvedčovanie | Správne poplatky

Nevesta

Nevesta

Evidencia obyvateľstva | Ohlásenie kultúrneho podujatia | Výrub drevín a životné prostredie