Podnety od obyvateľov

Hetmanska 10
Rieši sa

09.12.2021
Meno: Nazar
Adresa / Miesto: Hetmanska 10

Nazar

Príspevky

Pridávanie/správa obsahu v tejto časti, je možné len cez mobilnú aplikáciu obce.

Stiahnite si oficiálnu aplikáciu do svojho mobilu, a zužitkujte tak všetky jej výhody: