Ostatné dokumenty

2024

  2022

  2023

  Štatút obce

   Komunitný plán

    Plán hospodárskeho rozvoja obce

     Rokovací poriadok

      nový objekt

       Kino Druzba

       2025