Podnety od obyvateľov

test nazar
Odoslané obci

07.04.2022
Meno: nazar
Adresa / Miesto: test nazar

nemá kavu

Príspevky

Pridávanie/správa obsahu v tejto časti, je možné len cez mobilnú aplikáciu obce.

Stiahnite si oficiálnu aplikáciu do svojho mobilu, a zužitkujte tak všetky jej výhody: